آدرس : تهران شهرک صنعتی عباس آباد ، خیابان افرا ،خیابان مولوی ،خیابان گلایل( ۸/۷) ، پلاک ۳۰۲-۳۰۱


تلفن : (۷-۳۶۴۲۴۱۱۶) ۰۲۱


نمابر : (۳۶۴۲۴۱۱۸) ۰۲۱


ایمیل :info@sdfr-f.com


شبکه های اجتماعی