۱-متریال اغلب یاتاقان ها ازنوع چدن خاکستری GG20-25می باشد . که درصورت غیر عادی بودن شرایط کار یعنی فشاریا ضربه غیر متعادل ،تنش ویا لرزه می توان از چدن نشکن GGG40-45 ویا حتی فولاد نیز استفاده نمود.

۲- اکثر یاتاقان ها دارای تعدادی پیچ وپین می باشند که جنس آنها می بایست ازنوعفولاد باشد که غالبا”” ازپیچ های ۸/۸ ونیم دنده استفاده می شود.   

۳- جهت آب بندی روی شافت یعنی جلوگیری از ورودگردوغباروخروج گریس یا روان کننده ها دراکثریاتاقان ها معمولا” از سه نوع سیستم کلی استفاده می شود.

الف-نمد فشرده که معمولا” از جنس پشم یاالیاف فشرده می باشد.

ب- کاسه نمدهای لاستیکی که می بایست تاحدودی درمقابل حرارت ،سایش وخوردگی در مقابل گریس یاروغن مقاوم باشند

ت- سیل های فلزی که اغلب به صورت شانه ای دردهانه یاتاقان قرارگرفته وبه صورت گردشی دریاتاقان عمل می کنند که معمولا” ازجنس فولاد یا آلومینیم می باشد.

۴-فیکس رینگ ها که جهت ثابت کردن بلبرینگ در یاتاقان درجانبین بلبرینگ قرار می گیرد و معمولا” از نوع فولاد می باشد

۵-وزن یاتاقان نباید کمتر از وزن استاندارد مشخص شده درکاتالوگ باشد

۶-رعایت تلرانس وصافی سطح ماشینکاری نشیمنگاه بیرینگ طبق استاندارد.

۷-درهریاتاقان دوتکه ای می بایست درب وپایه توسط۲عددپین یابوش برروی یکدیگر فیکس شود.

۸-تلرانس ارتفاع پایه (ازسنترشافت تانشیمنگاه پایه )دقیقا” برابراندازه های استاندارد ماشینکاری رعایت شود.

۹-جای نشیمنگاه بیرینگ ازجانبین طبق اندازه های استاندارد موجود درکاتالوگ می بایست   ماشینکاری شده باشد.

۱۰-جای قرارگرفتن نمد،کاسه نمدوسیل های آب بندی روی شافت می بایست دقیقا” طبق اندازه های استاندارد وبا صافی سطح، ماشینکاری شده باشد.

۱۱-فاصله سوراخ های پایه جهت نصب باید برابر اندازه های استاندارد باشد.

۱۲-روی هردوطرف پایه یاتاقان باید نشانه ای مشخص شده باشد،جهت اینکه پس از نصب وتنظیم یاتاقان آن را درمحل سوراخ قرار داده تابا صفحه زیر فیکس شود

۱۳-دریاتاقان هایی که انتهای شافت استفاده می شودونیازبه خروجی شافت ازیاتاقان نمی باشدجهت آبندی وجلوگیری از خروجی گریس و ورود آلودگی ورطوبت ازدرپوش (END COVER) استفاده می شودکه معمولا” ازسه نوع : ۱-پلاستیکی   ۲-آلومینیومی  ۳-فولادی استفاده می نماید که هرسه نوع توسط لاستیک یا اورینگ دردهانه یاتاقان جهت آب بندی قرارمی گیرد.

درپایان آرزوی آن را داریم که تمامی تولید کنندگان ومصرف کنندگان ایرانی با مورد توجه قرار دادن استاندارهای لازم بتوانند نام کالای ایرانی را درجایگاه پرآوازه تر وپرافتخارتری قرار دهند.

۱۳نکته درموردیاتاقان های صنعتی