اولین و بزرگترین تولید کننده یاتاقان های صنعتی در خاورمیانه