SN 300

برینگ پوسته یاتاقان‌های  SN 200و SN 300  دارای بوش تطبیقی نمی‌باشد. که بصورت مستقیم روی شافت قرارمی‌گیرند و معمولاً درکارهایی انتخاب می شوند که شرایط استفاده بوش تطبیقی را ندارند و نیز مجموعه آنها دارای لرزش و تنش غیرمتعادل می‌باشد زیرا لرزش و تنش باعث می شود که بوش تطبیقی شُل شده و یا بر اثر فشار له شوند و تغییر شکل دهند در ضمن پوسته یاتاقان‌های سری SN300  با حفظ اندازه شافت نسبت به SN 200 و با تغییر در قطرخارجی و ارتفاع برینگ و متعاقباً بزرگتر شدن پوسته یاتاقان می توانند فشار و ضربه بیشتری را نسبت به سری SN 200 متحمل شوند. ضمناً تلرانس ماشینکاری نشیمنگاه برینگ سری پوسته یاتاقان‌های SN،H6  می‌باشد.