شرکت صنایع مس شهید باهنر                                                                   
– شرکت فولاد مبارکه                                                               
– شرکت ذوب آهن اصفهان                                                           
– شرکت فولاد خوزستان                                                                         
– شرکت فولادآلیاژی ایران                                                            
– شرکت ملی فولاد ایران                                                                     
– سازمان توسعه و نوسازی وصنایع معدنی ایران                                        
– بانک اطلاعات صنعت ایران                                                                 
– وزارت صنعت و معدن و تجارت                                                              
– ارتعاشات صنعتی ایران                                                                          
– سایت سیمان ایران                                                                   
– شرکت سیمان تهران                                                               
– شرکت سیمان صوفیان                                                         
– شرکت سیمان سپاهان                                                          
– شرکت سیمان هرمزگان                                                    
– شرکت سیمان خزر                                                                    
– شرکت سیمان دورو.د                                                                              
– شرکت صنایع مس ایران