یاتاقان LOE

(LOE) این پوسته یاتاقان شبیه به سری SOFR است. از نوع ۴ تکه‌ای بوده و متناسب برای کارکرد در سرعت‌ها و دمای بالا است. این پوسته یاتاقان از نوع روغنی بوده و برای حمل و نقل آسان، دارای آی- بلت است. پوسته یاتاقانی است که رولربرینگ دور بالا درآنها بکار گرفته می شود به این معنی که […]

یاتاقان های تقلبی با مارک SDFR

 اطلاع جهت صنعتگران محترم:  عده ای افرادسودجودست به تولیدیاتاقان های غیراستانداردوفوق العاده نامرغوب با مارک SDFR(مارک ثبتی این کارخانه) نموده اند وشروع به فروش آن وتحویل به کارخانجات ماشین سازی نموده اندواین عمل باعث چالش درخط تولیدکارخانجات مصرف کننده گردیده که به درخواست این کارخانه دردست پیگیری توسط مراجع قانونی می باشدلذااز شرکت های محترم تقاضا خرید […]

یاتاقان

معرفی محصولات جدید: ا-تولید یاتاقان با سیستم گردش آب خنک ۲-تولید انبوه یاتاقان با سیستم گردش روغن ۳-تولید یاتاقان با سیستم گردش روغن وآب خنک تولید یاتاقان با سیستم گردش آب خنک